Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmesine karşı 123 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Bir açıklama yayımlayan STK’ler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılmamasını ve daha güçlü bir kurumsal yapının oluşturulmasını talep etti.

“Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir” denilen açıklamada Türkiye’nin doğa koruma alanında herhangi bir ülkeden daha çok sorumluluğunun olduğu vurgulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapatılmasın! 1

Gökova Körfezi. Fotoğraf: Zafer Kızılkaya

Kurum, 1982 yılında genel müdürlük düzeyinden daire başkanlığı düzeyine indirilmişti. Açıklamada o dönemin, Türkiye’nin doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak anıldığının hatırlatılıyor: “Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.”

Açıklamada, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün de daire başkanlığı düzeyine indirilmesine değiniliyor. İki kurumun, Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydettiği; ancak değişiklikle bu önemli kazanımların kaybedilmesinden endişe duyulduğu belirtiliyor.

Doğa koruma konusunda tek ve güçlü bir kurumsal yapının oluşturulmasının gerektiği belirtilen açıklamada, yapılan öneriler şöyle:

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü birleştirilmeli.

- Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasası çıkarılmalı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapatılmasın! 2

Kaçkarların en büyük göllerinden Ambar Gölü, Rize’nin ilçesi Çamlıhemşin sınırlarında yer alan Marselavat Vadisi çanağında. Göle ulaşabilmek için Eğrisu, Didingola, Kaçkar veya Avusör yaylalarından yürümek gerekiyor. Fotoğraf: Ersin Demirel

Ortak çağrıda bulunan 123 kurum şöyle:

1. Adana Gençlik Birliği Derneği

2. Akyaka Kent Konseyi

3. Alakır Kardeşliği Platformu

4. Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği

5. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü

6. Bartın Çevre Meclisi

7. Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği

8. Bisikletliler Derneği

9. Bodrum Mavi Yol Girişimi

10. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

11. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

12. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği

13. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği

14. Çevre Hukuku Derneği

15. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

16. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu

17. Datça Çevre ve Turizm Derneği

18. Demokratik Eğitimciler Sendikası

19. Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği

20. Doğa Araştırmaları Derneği

21. Doğa Derneği

22. Doğa Koruma Merkezi

23. Doğa Koruma Vakfı

24. Doğaseverler Derneği

25. Doğa ve Çevre Vakfı

26. Doğa ve Çevre Derneği

27. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği

28. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği

29. Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi

30. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği

31. Doğal Yaşam Derneği

32. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

33. Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği

34. Ege Derneği

35. Ege Orman Vakfı

36. Ekolojik Denge Derneği

37. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

38. Ekolojik Üreticiler Derneği

39. Ekolojik Yaşam Derneği

40. Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)

41. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği

42. Emanetçiler Derneği

43. Ergene Platformu

44. Eskişehir Çevre Derneği

45. Eurosolar Türkiye

46. Fırtına Ekoloji Grubu

47. Good4Trust.org

48. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği

49. Greenpeace Akdeniz

50. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi

51. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi

52. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

53. Hayvan Hakları Federasyonu

54. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği

55. Herkes için Mimarlık

56. İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)

57. İklim Ağı

58. İklim İçin Gençlik Girişimi

59. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu

60. İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

61. Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği

62. Karaburun Kent Konseyi

63. Karaburun Yerel Fok Komitesi

64. Karaburun Sivil İnisiyatif

65. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu

66. Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği

67. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği

68. Karaot Tohum Derneği

69. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

70. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

71. Kolaylaştırıcı Dernek

72. Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği

73. KuzeyDoğa Derneği

74. Küre Dağları Ekoturizm Derneği

75. Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)

76. Küresel Denge Derneği

77. Mezopotamya Doğa Platformu

78. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

79. Muğla Barosu Çevre Komisyonu

80. NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği

81. Naturelife Dergisi

82. Nilüfer Kent Konseyi

83. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)

84. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu

85. ODTÜ Mezunları Derneği

86. Osmaniye Çevre Platformu

87. Proje Evi Kooperatifi

88. Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

89. Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

90. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi

91. Slow Food Ankara Birliği

92. Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu

93. Slow Food Yağmur Böreği Birliği

94. Sualtı Araştırmaları Derneği

95. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği

96. Tarımsal Kalkınma Derneği

97. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

98. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

99. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği

100. Toprak Ana Platformu

101. Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)

102. Türetim Ekonomisi Derneği

103. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

104. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)

105. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)

106. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

107. Türkiye Ormancılar Derneği

108. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

109. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

110. Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu

111. 350 Ankara

112. Validebağ Gönüllüleri Derneği

113. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

114. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)

115. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği

116. Yenişehir Çevre Hareketi

117. Yeryüzüne Özgürlük Derneği

118. Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği

119. Yeşil Artvin Derneği

120. Yeşil Asiler

121. Yeşil Düşünce Derneği

122. Yeşilist

123. Yuva Derneği