Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu (DAÇE), Adana Tabip Odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, 350.org, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Ekosfer, Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL), TEMA Vakfı, WWF-Türkiye ve YUVA Derneği, Hunutlu Termik Santrali inşaatının durdurulması için kampanya başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çağrıda bulunan kuruluşlar, Sağlık Etki Değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına başlanan santralin durdurulmasını talep etti. #AdanayaTemizHava kampanyasını başlattı.

Adana’da 2 bin ölüm engellenebilirdi

Çinli Şanghay Elektrik tarafından kurulan termik santralin ÇED Raporu’ndaki hava kirliliği verileri, ulusal limit değerleri karşılamıyor. Bu nedenle santralin ÇED olumlu kararının da geçerli olmadığı vurgulayan kuruluşlar, Adana’nın ve İskenderun Körfezi’nin bir termik santral daha kaldıramayacağı görüşünde.

Türkiye’de dış ortam hava kirliliği yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden oluyor. 350.org’un Hunutlu Termik Santrali ve Adana Hava Kirliliği Teknik Değerlendirme Notu’na göre, Adana merkezde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır değerleri altında tutulabilseydi, 2019’da 2 bin 72 ölümün engellenebilirdi. Bu veri, Adana’da her 5 kişiden 1’inin hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybettiğinin göstergesi.

#AdanayaTemizHava 1

Fotoğraf: Kerem Yücel

Adana yılın yüzde 65’inde kirli hava soluyor

Çevre Mühendisleri Odası’nın Hava Kirliliği Raporu’na göre, iki milyonu aşan nüfusuyla Adana, 2019 yılı boyunca 236 gün, yani yılın yüzde 65’inde kirli hava soludu.

Aynı yıl Adana’nın merkezinde ölçülen PM10 hava kirleticisi, Türkiye’de belirlenmiş ulusal kirlilik limitlerinin iki, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği limitlerin dört katı çıktı.

Kömürlü termik santraller ve ağır sanayinin yer aldığı İskenderun Körfezi’ndeki birçok istasyondaysa hava kirliliğine ilişkin anlık veri akışı sağlanamıyor. Kuruluşların açıklamasına göre, bölge halkı kirliliği takip edemediği gibi, bölgedeki termik santrallerin baca gazı ölçümlerinden çıkan sonuçlar talep edildiğinde dahi paylaşılmıyor.

“Kanser vakaları arttı”

Doğu Akdeniz Çevre Platformu gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, santraller nedeniyle kanser vakalarındaki artışa dikkat çekiyor: “Santral projesinin lisans iptaline karşı açtığımız davada sunulan bilirkişi raporuna göre, Hunutlu projesine çok yakın mesafede bulunan Sugözü Kömürlü Termik Santrali’nin 2003 yılında faaliyete geçmesinin ardından, 2009-2014 yılları arasında kanser vakaları 11 kat, kanser türleri ise yüzde 275 oranında arttı.”

#AdanayaTemizHava 2

“Santralin imar planları şehircilik ilkelerine aykırı”

TEMA Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Ceren Pınar Gayretli, santralin imar planlarının sorunlu olduğunu söylüyor: “Termik santral için yapılan imar planı revizyonlarının iptali için açtığımız davanın bilirkişi raporu, santralin imar planlarının İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ve Mersin-Adana Bölgesi Çevre Düzeni planlarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu, ÇED raporunda koruma için belirtilen tedbirlerin ise gerçekçi ve mümkün olmadığını ortaya koyarak tüm argümanlarımızı destekliyor. Santralin inşaatının derhal durdurulması gerekiyor."

#AdanayaTemizHava 3

“Proje yerli ve milli söylemleriyle çelişiyor”

CAN Europe (Avrupa İklim Eylemi Ağı) İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Elif Gündüzyeli, projenin Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını artırma söylemleriyle çeliştiğine dikkat çekiyor: “Çinli üç banka tarafından finanse edilen bu proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlama hedeflerini destekleyen Küresel Sürdürülebilir Bankacılık Prensipleriyle de örtüşmüyor.”

“Bu topraklar bir termik santral daha kaldıramaz”

“İklimin ve havanın değiştiğini burada birebir yaşıyoruz” diyen Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Dr. Sadun Bölükbaşı tarımın yok olacağı görüşünde: “15 yaşındaki yüzlerce narenciye ağacı kuruduğu için bu yıl hepsini sökmek zorunda kalacağız. Bu verimli topraklar bir termik santral daha kaldıracak durumda değil.”