Osmanlı, tam beş yüz yıl önce Ortadoğu'ya hükmetmeye başladı. Arap halklarına, onların önderlerine ve ulemaya saygı gösterdi. Ortadoğu'nun birliğini inşa etti. Avrupa'nın kuşatıcı etkisi, bu uygarlık beşiğini de sardığında dört yüz yıl süren barıştan ve Osmanlı damgasından geriye çok az şey kaldı. Çözülen toprakları, dağılan birliğiyle Ortadoğu, bir karanlıklar odağına dönüştü.  

#gelecekşimdidir