Çağının nerdeyse tüm önemli olaylarının, kıyımların, göç ve devrimlerin tanığıydı. Aldığı ilk fotoğraf makinesinin çatlak merceğinden gördüğü dünyaysa büyük değişimlerin eşiğindeydi. Orada durdu, öylece baktı her şeye...

#direnpenguen

magmaabone.com

magmadergisi.com