Felsefenin ve edebiyatın iki büyük dehası. Aynı tutkuları paylaşan, özgürlük yollarını birlikte arayan, soğuk savaşın belirlediği iklimde yolları ayrılan iki dev adam. Aşırılıklar çağının iki peygamberi, Sartre ve Camus’nün dostluklarının ve trajik kopuşlarının hikâyesi.

#inanılmaz

magmaabone.com

magmadergisi.com