Eşen Çayı’nın Ksanthos ucunda, doğal limanıyla Lykia’nın Akdeniz’e açılan kapısı Patara, Torosları aşan geçitlerle Anadolu’nun içlerine bağlanıyordu. MÖ 2. yüzyılda yönetimi Rodos’a bırakılan kent özgürlüğüne kavuştuğunda Likya Birliği’ne de başkentlik etme onuruna ulaştı. Tanrı Apollon’un, yılın yarısını geçirdiğine inanılan Patara uzun süre önemini korudu ve MS 2. yüzyılda Likya ulusunun metropolisi ve başrahiplik makamı olarak anılmaya devam etti.