Eski çağlardan beri insanoğlu geleceği öğrenmeyi merak etmiştir; bundan dolayıdır ki fal ve kehanet kavramlarıyla en eski kültürlerden en gelişmiş uygarlıklara kadar her toplumda karşılaşmak mümkün. Anadolu’nun eski uygarlıklarından Hititler de falı günlük yaşamlarının hemen hemen her alanına uygulamıştı. MÖ 2. binyılda bu coğrafyada yaşamış ve büyük bir uygarlık kurmuş Hititler, çoktanrılı bir inanışa (politeist) sahipti. Tanrılarını insan şeklinde düşünüyorlardı. İnanç sistemlerine göre Hitit tanrıları yer, içer, evlenir, öfkelenir, savaşır ve kızarlardı.